İş Yeri Açma

Adi Şirketler ve Ticari Şirketleridir. Ticari şirketler de kendi arasında Şahıs Şirketleri ve Sermaye Şirketleri diye ikiye ayrılır.

Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması

Bordo Hizmetleri

Bordro hazırlama hizmetleri – SGK teşvikleri, bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR HAKAN EROĞLU

Hakkımızda

"İzmir'de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak hizmet vermektedir. 2012 yılından itibaren bir çok kurumsal firma ile çalışmaktayız.

İzmir Muhasebe Mali müşavirlik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından 2012 yılında İzmir'de Buca merkezli olarak kurulmuştur. Şirket kuruluşu, muhasebe sistemi kuruluşu, muhasebeleştirme aşamaları ve vergilendirme sürecindeki mevzuata hakim olmasıyla kısa zamanda tanınır olmuştur.

İzmir Şirket Kuruluşu

İzmir şirket kuruluşu işlemlerini merak eden birçok kullanıcı bulunuyor. Bu konuda şirket kurma adımlarından söz edeceğiz.

Şirket Türleri

Anonim şirket, limited şirketi, şahıs şirketi, kollektif şirketi ve bunun gibi pek çok şirket türü var. En çok tercih edilen şirket türleri arasında şahıs şirketi ve limited şirketi yer alırken bunu takip eden bir diğer şirket türü anonim şirketi olmakta.

Şirket kurma gereksinimleri

Kurulacak şirketin türüne karar verilmesi önemli bir durum olmaktadır. Şahıs şirketi kurmak kimlik belgesi ile yapılırken diğer şirket türleri için belirli bir sermaye gereksinimi yer almaktadır. Bazı şirketler tek ortaklık, bazıları birden fazla ortaklıkla kurulabiliyor. Kimlik belgesi, şirket sözleşmesi, imza beyannameleri, rekabet kurumu payı ödeme belgesi gibi çeşitli belgeler gerekiyor.

Şirket kurma yolları

Şirket kurmanın en kolay yolu şahıs şirketinden geçiyor. Şahıs şirketi açmak isteyen bir kişi genellikle tek kişilik bir şirket oluyor ve ev ofis şeklinde yer alabiliyor. Limited, kollektif veya anonim şirket türleri ise daha büyük şirketler olarak karşımıza çıkıyor.

BUCA MALİ MÜŞAVİR

 

Muhasebenin Tanımı

Ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır.

Muhasebenin tanımını aynı zamanda “muhasebe nedir” sorusuna cevap vermektedir. Yani muhasebenin ne anlama geldiğini, ne olduğunu, ne yapması gerektiğini tanımdan çıkarabiliriz.

Buca mali müşavir

muhasebeyi tam anlamıyla bilmek için tanımını anlamamız yeterli olmamaktadır. Tanım da yer alan her terimin de ne anlama geldiğini bilmemiz gereklidir.
Buca Mali Müşavir, Muhasebenin ne olduğunu öğrenmek için tanımdan yola çıkarak konuyu anlamaya çalışalım. Muhasebe, işletmelerin varlıklarının ve kaynaklarının oluşumunu, bunların kullanılma biçimini, işletmelerin yaptığı işlemler sonucunda bu varlıklardaki ve kaynaklardaki değişmeleri, işletmelerin mali durumlarını açıklayacak bilgileri sağlayan ve bu bilgileri ilgili kişi ve kurumlara ileten bir bilgi sistemi ile oluşmaktadır.

Buca Mali Müşavir Muhasebe

sadece kar amacı ile kurulan işletmelerle ilgili değil, kar amacı gütmeyen yani topluma fayda için hizmet veren tüm kuruluşlar için de geçerlidir. Bu yüzden işletmeler denilirken tüm kuruluşları kapsamaktadır. Ama genelde muhasebe sistemi kar amacı güden işletmeler için daha da önemlidir. İzmir Serbest Muhasbeci Mali Müşavir Hakan Eroğlu

İLETİŞİM
YUKARI