İzmir Muhasebe Firması

İzmir Muhasebe Firması

İzmir muhasebe firması olarak tüm kuruluşların mali nitelik taşıyan işlemlerini kaydetme, özetleyerek rapor etme ve sınıflandırma işlemleri ile ilgileniriz. Bunun yanında bu konular ile ilgili sonuçların analiz edilmesi ve yorumlanması konuları ile de ilgileniriz. İşletmeler açısından muhasebe son derece önemli bir konudur. Özel, resmi, küçük, büyük kuruluşların tamamının muhasebe hizmetlerine ihtiyacı bulunur. Muhasebe hizmetlerini firmamızdan alabilirsiniz.

Kuruluşların mali anlamda durumlarını bilmeleri gerekir. Bunun yanında kuruluşların kendi işlemlerinin denetlenmesi ile düzenlenmesi konularında gereken işlemlerin yapılmasını sağlarız. İşlerin iyi ya da kötü gittiği ile alakalı olarak işletme sahiplerine gerekli bilgilendirilmelerin yapılması konuları ile ilgileniriz. Vergiler için gerekli olan hesaplar, genel hesaplaşmalar, bütçelerin düzenlenmesi, maliyet fiyatlarının hesaplanması, sistem kurma ve araştırma gibi konularda firmamızdan hizmet alabilirsiniz.

Muhasebe ile İlgili İlgilenilen Konular

İzmir muhasebe firması olarak şirketlerin kuruluş aşamalarında çeşitli faaliyetlerimiz bulunur. Faaliyetlerin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak adına temel bilgilerin toplanarak yöneticilere iletilmesi süreleri ile ilgileniriz. Bu bağlamda muhasebeciler aşamaların yönetilmesi bakımından oldukça önemlidir.

Profesyonel hizmet veren muhasebecilerimiz mali durumlar ve vergiler ile ilgili olarak güncel bilgilere sahiptir. Şirketlerin vergi ile ilgili konularının hesaplanması adına çalışmalarımızı sürdürürüz. Bunun yanında işletmeler ile alakalı ekonomik ve sosyal süreçlerin incelenmesi ile dönem içi ve dönem sonu faaliyet tablolarını inceleyerek yönetime sunmak adına rapor hazırlarız.

Muhasebecilerimizin görev ve sorumlulukları oldukça fazladır. Firmamız şirketlerin ihtiyaçlarına ve taleplerine bağlı olarak hareket ederler. Bunun yanında mevzuata hakim olan muhasebecilerimizden danışmanlık hizmetleri de alabilirsiniz. Muhasebecilerimiz mali konular başta olmak üzere firmaların ihtiyacı olan tüm bilgileri ve hizmetleri sunar. İzmir Muhasebe Firması olarak genel muhasebe hizmetlerimiz de bulunur.

İzmir Muhasebe Firması Hizmetleri

İzmir muhasebe firması olarak vermiş olduğumuz çeşitli hizmetler;

  • Çalışmış olduğumuz firmalara mali danışmanlık hizmetleri veririz
  • Anlaşmalı olduğumuz özel ya da resmi kurumların gelir ve giderleri ile ilgili durumların deftere kayıt işlemlerini gerçekleştiririz.
  • SGK ile alakalı olan süreçlerin yönetilmesi ile alakalı çalışmalar sürdürürüz.
  • Kuruluşların vergi beyannamelerinin düzenlenmesi işlemlerini gerçekleştiririz.
  • Firmalar ve kişiler ile ilgili vergi dairelerinde uzlaşma işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlarız.
  • Kuruluşlar yanında serbest iş yapan kişilerin beyannameleri ile ilgili işlemleri gerçekleştiririz.

Bu görevlerimizin yanında muhasebe firmaları ile çalışmanın şirketler nezdinde pek çok faydası da bulunur. Firmamız şirketlerin sahip olduğu kıymetlerin tespit edilmesi işlemleri ile de ilgilenir. Bu bağlamda firmalara detaylı bilgilerin sunulmasını sağlar. Firmaların tüm faaliyetleri ile alakalı verilerin toplanıp aktarılması, 3. Şahıslar ile firmalar arasında çıkabilecek sorunların analiz edilmesi gibi işlemler ile de ilgileniriz.

Ekiplerimiz her zaman vergi daireleri ve SGK ile iletişim içerisindedir. Firmalar ile devlet kurumları arasında köprü olma görevi görürler. Bunun yanında bordro hesaplama ve sigorta prim hesaplama konularında da çalışmalarımız bulunur. Anlaşmalı olduğumuz firmaların çalışan personellerinin işe giriş ve çıkış tarihleri, sigorta bilgileri, prim hesaplama gibi konuları ile de ilgileniriz. Bunların dışında firmaların kanuna uygun bir şekilde kasa defteri, büyük defter, fiş, makbuz ve bunun gibi giriş işlemleri de muhasebecilerimiz tarafından gerçekleştirilir.

İzmir Muhasebe Firması Çalışma Alanları Nelerdir ?

İzmir muhasebe firması olarak firmaların borç ve alacak bilgilerinin takip edilmesi konuları ile ilgileniriz. Bunun yanında senet, çek ya da banka hesapları ile alakalı süreçlerin yönetilmesi adına da çalışmalarımızı sürdürürüz. Vergi mevzuatlarının kapsamlarının artması neticesinde muhasebecilere olan ihtiyaç günden güne artar. Firmamız ile iletişime geçerek muhasebe ile alakalı tüm hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

İzmir Mali Müşavir

İzmir Mali Müşavir

İş dünyasında yaşanan hızlı gelişmeler muhasebe ile mali müşavirlik fonksiyonlarına olan ihtiyacın artmasına neden olmuştur. İzmir mali müşavir firmamız bu konuda müşterilerine en iyi hizmetlerin sunulmasını sağlar. İş dünyasındaki şirketler mali kriz ve belirsizliklerin büyük etkilere sebep olduğu alanlarda iş yaşamında artan rekabet ortamlarında değişen yasal mevzuatlar çerçevesinde mali işler süreçlerini verimli ve doğru bir şekilde yönetmelidir. Bu aşamada şirketler kritik açıdan son derece önemli olan mali süreçlerini muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri bulunan uzman ve profesyonel firmalara teslim eder. Bu sayede firmaların iş geliştirme fırsatlarını daha kolay bir şekilde tespit etmesi ve bunun yanında firmaları rakiplerinden ayıran stratejilerin geliştirilerek karlılık hedeflerine kolay bir şekilde ulaşılması da mümkün olur.

Muhasebe ve mali müşavirlik konularında hizmet veren firmamız hızlı bir şekilde değişim gösteren dünyada mükelleflerin vergi ve muhasebe fonksiyonlarının geleceğe hazırlanması adına çalışmalarını sürdürür. Bütünsel yaklaşımların teknolojik destekli bir şekilde muhasebe ile vergi süreçlerinin uygulanması ve tasarlanması ile ilgili aşamalarla ilgileniriz. Vergi ve muhasebe ile alakalı stratejilerin ticari hedeflere uyumlu olarak vergi fonksiyonu tüm şirkete değer veren stratejik varlık oluşumlarını sağlarız.

İzmir Mali Müşavir Hizmetleri

İzmir mali müşavir hizmetleri veren firmamız uzman kadrosu ve yöneticileri ile mükelleflerin finansal ve operasyonel hedeflerine en iyi şekilde ulaşmasına yardımcı olur. Firmamız personelleri şirketlerin mali tablolarının düzenlenmesi aşamaları ile ilgilenir. Muhasebe kayıtlarının VUK hükümlerine uygun bir şekilde ya da talebe uygun olarak uluslararası raporlama standartların uygun şekilde tutulması aşamalarını gerçekleştiririz. Geçici vergi, KDV, muhtasar, kurumlar vergisi beyannamelerinin ve bunun yanında BA-BS bildirimlerinin düzenlenmesi ve imzalanması gibi konularda hizmetlerimiz bulunur.

Sosyal güvenlik kurumu ile alakalı olarak belge, puantaj, bordro, e-bildirge düzenlemelerinin sağlanması adına çalışmalarımız bulunur. Aylık olarak istenilen dillerde uluslararası raporlama işlemlerinin yapılmasını sağlarız. Gerekli durumlarda şirketlerin muhasebe ile alakalı sistemlerinin kurulması adına çalışmalarımızı sürdürürüz. Bunun yanında telefon, whatsapp gibi iletişim araçları ile çalıştığımız şirketlere danışmanlık hizmetleri veririz. Gerekli durumlarda personel desteklerinin sağlanması ve bunun yanında yerinde hizmetlerin verilmesi işlemlerini gerçekleştiririz.

Kaliteli ve Güvenilir İzmir Mali Müşavir

İzmir mali müşavir hizmetleri veren firmamız kurulacak olan şirketlerin faaliyetleri ve bunun yanında ana faaliyet konusunun vergi karşısındaki konumunun belirlenmesi, yasal vergi avantajlarının belirlenmesi, uygulamaların planlanması, gelecek yıllarda şirketler üzerindeki vergi yüklerinin hesaplanması, vergi planlanması işlemlerinin gerçekleştirilmesi, vergi tasarruflarında bulunulması ve vergi yüklerinin yasalara uygun olarak azaltılması ile ilgili çalışmalarımızı gerçekleştiririz.

Yeni kurulacak olan şirketlerin teşvik ve desteklenme ile ilgili haklarının belirlenmesi adına çalışmalarımız bulunur. Bunun yanında teşvik unsurlarından faydalanılması adına serbest bölge faaliyetlerine ilişkin olarak prosedürlerin uygulanması ile ilgili işlemleri sağlarız.

İzmir Mali Müşavirlik Alanındaki Hizmetler

İzmir mali müşavir hizmetleri veren firmamız mevzuata uygun olarak yasal defterlerin tutulmasında görev alır. Uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak raporlama işlemlerinin yapılmasını sağlarız. Alış, gider, satış faturaları ile alakalı kasa, banka ve cari işlemleri ile ilgileniriz. Şirketin kamu kurum ve kuruluşları ile alakalı ilişkilerinde köprü olarak görev yaparız. Hesap hareketlerinin muhasebe sistemlerine doğru bir şekilde kayır edilmesi hizmetlerimiz bulunur. Aylık, üç aylık ve yıllık olacak şekilde beyan ve bilgilerin verilmesi adına çalışmalarımız bulunur.

Hesap hareketlerinin muhasebe sistemlerine kaydedilmesi ve sınıflandırılması ile alakalı olarak çalışmalarımızı sürdürürüz. Sabit kıymetlere yönelik olarak çeşitli hizmetlerimiz bulunur. Aylık, üç aylık ve yıllık olarak dönem sonu kapanışlarının yapılması işlemlerini gerçekleştiririz.

Buca Muhasebe

Buca Muhasebe

Bilgi ve teknolojilerin gelişmesi ile birlikte artan rekabet sonucunda müşterilerin de ihtiyaçları değişiklik göstermiştir. Yasal olarak görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi açısından ve bunun yanında maliyetlerin azaltılması bakımından muhasebe ve mali işler ile ilgilenilmesi için Buca muhasebe hizmetleri almak önemlidir. Muhasebe firmamız muhasebe ce mali işler konularında danışmanlık hizmetleri verir. Bunun yanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak esnek ve değer katan şekilde hizmetlerimizi veriyoruz.

Firmaların olmazsa olmaz departmanları arasında muhasebe de yer alır. Muhasebecilerimiz şirketlerin politikalarına ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi adına çalışmalarını sürdürür. Bunun yanında muhasebe büromuzda gerçekleştirilen çeşitli görevler ve sorumluluklar da vardır. Firmamız özel ve kamu sektörlerine muhasebe alanında çeşitli hizmetler sunar. Firmaların yıllık bilançolarının, gelir ve gider tablolarının hazırlanması, SGK ile vergi ödemelerinin takip edilmesi ile ilgili konularda hizmet veririz. Bunun yanında şirketlerin finansal raporlarının hazırlanması ile ilgili de hizmetlerimiz bulunur.

Buca Muhasebe Hizmetlerimiz

Buca muhasebe olarak sunmuş olduğumuz çeşitli hizmetler vardır. Muhasebe büromuz şirketlerin kuruluş aşamasında etkin rol oynar. Faaliyetlerin net olarak anlaşılması konusunda temel bilgilerin toplanması ve yöneticilere aktarılması süresinde görev alıyoruz. Bu aşamaların yürütülmesi açısından muhasebecilere olan ihtiyaç oldukça fazladır.

Profesyonel muhasebecilerimiz vergi ve mali durumlar ile ilgili güncel bilgilere sahip olunması işlemleri ile ilgilenirler. Şirketlerin vergi konularının hesaplar üzerinden incelenmesi ve kontrollerinin yapılmasını sağlarız. İşletme ile alakalı olan ekonomik ve sosyal süreçlerin incelenmesi konularında dönem içi ve dönem sonu faaliyet tablolarından faydalanırız. Tüm bu bilgilerin yönetime sunulması için rapor hazırlama işlemlerini gerçekleştiririz.

Muhasebeci Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Buca muhasebe firması olarak her zaman görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürürüz. Muhasebecilerimiz şirketlerin ihtiyaç ve taleplerine göre hareket eder. Bunun yanında muhasebecilerimizin tamamı mevzuat ile ilgili tüm konulara hakimdirler. Bu konularla ilgili danışmanlık hizmetlerini de firmamızdan alabilirsiniz.

Mali konular ile alakalı olarak ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgiler ile alakalı muhasebecilerimiz hizmet verir. Ekiplerimiz mali mevzuatta yer alan gelişmeleri de yakından takip eder. Bunun dışında anlaşmalı olduğumuz özel ve resmi kurumların gelirleri ve giderleri ile ilgili olarak defter kaydetme işlemlerini gerçekleştiririz.

Ekiplerimiz şirketlerin SGK ile ilgili süreçlerinin yönetilmesini sağlar. Çalıştığımız tüm firmalara mali danışmanlık konusunda da hizmet veririz. Şirketlerin yükümlü olduğu vergi beyannamelerinin düzenlenmesi işlemlerini yaparız. Kuruluşların yanında serbest iş yapan kişilerin de beyannameleri ile ilgili işlemleri gerçekleştiririz. Firmalar ya da kişiler ile ilgili konularda vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlarız.

Muhasebe Firması Hizmetleri Nelerdir?

Vermiş olduğumuz hizmetlerin yanında Buca muhasebe firmamız ile çalışmanın pek çok avantajı da bulunur. Muhasebecilerimiz şirketlerin sahip olduğu kıymetlerin tespiti işlemlerini gerçekleştirir. Bu bakımdan şirketlere detaylı bilgi sunma işlemlerini de gerçekleştiririz. Şirketlerin faaliyetleri ile alakalı detaylı bilgilerin aktarılması aşamasında 3. şahıslar ile şirketler arasında meydana gelebilecek ekonomik sorunların analizlerini de gerçekleştiririz.

Muhasebecilerimiz sürekli olarak SGK ve vergi dairesi gibi kurumlar ile iletişim halindedir. Firmalar ile devlet kurumları arasında köprü olma görevini üstleniriz. Bunun yanında bordro ve sigorta hesaplama konularında da çalışmalar yaparız. Çalıştığımız firmaların personellerinin işe giriş ve çıkış tarihleri, sigorta bilgileri, prim hesaplamaları konularında hizmetlerimiz bulunur. Firmaların kanunlara uygun bir şekilde kasa defteri, büyük defter, fiş, makbuz ve bunun gibi girişleri de muhasebecilerimiz tarafından kontrol edilir. Muhasebecilerimiz firmaların faturalandırma ve tahsilat süreçlerinde de sorumludur.

Buca Şahıs Şirketi Kurma

Buca Şahıs Şirketi Kurma

Şirket kurmak isteyenler Buca şahıs şirketi kurma ile alakalı olarak firmamızdan danışmanlık hizmetleri alabilirler. Şahıs şirketleri, ortak sorunluluklarının sınırsız olduğu, tüzel kişiliği bulunan şirketlere verilen isimdir. Belirli sayıda kişinin ortak ekonomik çıkarlar çerçevesinde kurmuş oldukları ve alınan sorumlulukların kişisel olarak kabul edildiği ortaklıklara bu isim verilir. Şahıs şirketleri bir kişi tarafından kurulabilir. Bunun yanında az sayıda ortak ile de kurulabilme özelliği vardır. Bu tarz şirketlerde ortaklıkların devredilmesi son derece zordur.

Şahıs şirketlerinde ortaklardan birinin kendi payını devretmek istemesi durumunda diğer ortakların bu konu ile ilgili olarak onay vermeleri önemlidir. Onay verilmemesi halinde kişilerin kendi paylarını satması ya da ya da devretmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu şirket türlerinde ortaklar gerçek kişilerden oluşur. Bunun yanında şirket borçlarından tüm mal varlıkları ile sorumlu olma durumu da söz konusudur. Şahıs şirketleri Türk Ticaret Kanunu’na öre üç tiptir. Bunlar; kolektif şirketler, adi şirketler ve komandit şirketlerdir.

Şahıs Şirketi Kurma İşlemleri

Buca şahıs şirketi kurma aşamalarında firmamız ile iletişime geçerek sürecin çok daha kolay bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Şahıs şirketlerinin tüzel bir kişiliği bulunabilir. Ancak ilk önce hangi tür şahıs şirketi kurulacağı ile alakalı olarak danışmanlık hizmetlerimizden faydalanılmalıdır. Komandit şirket türlerinde ortaklardan birinin tüzel kişi olması mümkündür. Fakat adi şirket türünde bu durum sahibinden bağımsız bir şekilde gerçekleşemediğinden gerçek kişi ile kurulması gerekir.

Şahıs şirketi kurmak isteyenler firmamızdan bu konu ile alakalı destek alabilirler. Ekiplerimiz bu aşamada kişilere süreçte yardımcı olarak şirketin kısa sürede kurulmasını sağlar. İmza tescil beyannamesi, imza sirküleri ve nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah bilgileri gibi gerekli işlemler yapılır.

Şirket tescil işlemleri gerçekleştirilir. Sizin adınıza vergi numarası alınması ile ilgili başvurularımızı gerçekleştiririz. Defterlerin alınarak tasdik edilmesi işlemlerini tamamlarız. Sonrasında yoklama tutanağının düzenlenmesi ile alakalı çalışmalarımızı sürdürürüz. Vergi hesap numaralarının alınması, yazar kasa levhası ile vergi levhası alınması işlemleri tamamlanır.

Firmamız tüm bu aşamalarda sizlerle beraber çalışmalarını sürdürür. Sicil gazetesi ilanı işlemleri gerçekleştirilir. İlgili odalara kayıt işlemleri yapılır. SGK ile ilgili işlemler sağlanır. İş yeri açma ve çalıştırma ile alakalı ruhsatlar hazırlanır.

Şahıs Şirketlerinin Ödediği Vergiler Nelerdir?

Buca şahıs şirketi kurma aşamasında bizimle iletişime geçmeniz durumunda işlemleriniz çok daha kısa sürelerde gerçekleşecektir. Şahıs firmalarının bir tüzel kişiliği bulunur. Bu nedenle vergi daireleri açısından mükellef özellikleri vardır. Bu nedenle kanunda belirlenen aralıklarda beyannameler verilmesi ve vergilerin ödenmesi gerekir.

Damga vergisi, kanunda belirtilen 1 ve 2 sayılı listede geçen kağıt üzerinde elde edilen vergidir. Stopaj vergisi şahıs işletmelerinde vergi kesintilerinin yapılması gereken işlemlerde muhtasar beyanname verilmesi gerekir. İşverenler farklı konular ile farklı oranlarda kesintileri aylık veya üç aylık dönemler ile beyan edip ödeyebilirler. Kesinti durumları ise şu şekildedir;

  • Avukatlık ve muhasebe alanlarında serbest meslek hizmetleri verenlere ödenen ücretlerde %20 kesinti sağlanır.
  • Personellere ödenen maaşlar üzerinden en az %15 olacak şekilde gelir vergisi kesilme işlemleri gerçekleştirilir.
  • Kira ödemesi işlemlerinde %20 oranında gelir vergisi kesilmesi işlemleri gerçekleştirilir.

Katma değer vergisi, şahıs şirketlerinde aylık periyotlar üzerinden KDV beyannamesi verilmesi gerekir. KDV dolaylı vergi olma özelliğine sahiptir. Yapılan işlemler üzerinden birtakım hesaplamalar yapılarak faturada belirtilmesi gerekir. KDV mal ya da hizmetlerin türüne göre oransal olarak değişiklik gösterebilir. Geçici vergiler şahıs firmalarının kar ve zarar durumlarına göre üç aylık dönemlerde geçici vergi beyannamesi ile bildirilmesidir.

YUKARI