Hibe Teşvik Danışmanlığı

Devletin, yatırım hacminin arttırılması amacıyla önceliği olan yörelere daha çok olmak üzere, yatırımın cinsine bağlı olarak değişen oranlarda verdiği desteklerin kapsamını genişleterek yeniden düzenlenmiştir. Yeni yatırım paketi 4 ana başlık altında toplanmıştır.

1- Genel teşvik uygulamaları
2- Bölgesel teşvik uygulamaları
3- Büyük ölçekli yatırımların teşviki
4- Stratejik yatırımların teşviki

Destek Unsurları
Genel Teşvik Uygulamaları
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
Stratejik Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
 
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 
Gelir Vergisi Stopajı Desteği*
Sigorta PrimDesteği*
 
Faiz Desteği**
 
 
Yatırım Yeri Tahsisi
 
KDV İadesi***
 
 
 
*Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3. - 4. - 5. veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
*** Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır.

Devlet, ekonomik gelişmişlik düzeyine göre 81 ili( 1.Bölge:8 İl – 2.Bölge:13 İl – 3.Bölge:12 İl - 4.Bölge:17 İl - 5.Bölge:16 İl - 6.Bölge:15 İl) kapsayacak şekilde yatırım bölgelerini 6’ya ayırdı.

Her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre teşvik destek oranları ve süreleri farklılaştırılmıştır.Hangi bölgede olduğunuzu, yararlanacağınız destek oranı ve sürelerini öğrenmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.

YUKARI