Kdv İadesi Danışmanlık Hizmetleri

KDV İadesi konusundaki her türlü danışmanlık hizmetinin sunulması, KDV iade eğitiminin verilmesi, KDV İadesine esas listelerin hazırlanması, İade tutarının tespit edilmesi, YMM raporlarının hazırlanması bu departman tarafından Yeminli Mali Müşavir (YMM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hakan Eroğlu (SMMM), uzman ve denetçilerden oluşan deneyimli kadromuzla büyük bir titizlikle yerine getirilmektedir.

Katma Değer Vergisi iade sürecinde;

Katma Değer Vergisi iadesini nakden veya mahsuben  alma olanağı bulunan firmaların iade talep edebilmeleri için KDV uygulama genel tebliğince her iade türü için ayrı ayrı olarak belirlenmiş olan listelerin Gelir İdaresi Başkanlığının belirlemiş olduğu sistem formatında hazırlanıp internet vergi dairesi sistemine yüklenilmesi gerekmektedir.

Söz konusu listelerin hazırlanması, iade tutarlarının tespiti, alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve analitik incelemeler sonucunda Yeminli Mali Müşavirlik raporları departmanımızca verilmekte olan hizmetlerdir.

 Hizmetlerimiz

  • Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi.
  • Nakden veya mahsuben iade  işlemleri için gerekli olan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının zamanında düzenlenmesi ve raporun sonuçlandırılması.
  • Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi
  • İade tutarının tespiti ile iadeye esas listelerden indirilecek KDV listesi, Yüklenilen KDV listesi, satış faturaları listesi, gümrük beyanname listesi, hesaplama tablosunun sistem formatında  hazırlanıp sisteme yüklenmesi.
  • KDV iade kontrol raporlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi.
  • Vergi dairesince talep edilecek Özel amaçlı raporların hazırlanması.
  • Dahilde İşleme İzin belgesi kapsamında tecil terkin veya iadelere  ilişkin YMM raporlarının hazırlanması.
  • Her iade türündeki KDV iadesindeki usul ve esaslarla,  iadelerde dikkat edilecek hususlar ile özellikli durumlara ilişkin  eğitimlerin verilmesi.
  • Özel esaslara tabi mükelleflere danışmanlık hizmeti verilmesi.
YUKARI